1985 година завършва 35 РЕГ “М. И. Калинин”. Завършила Русенски университет, специалност Магистър по “Право”.

От 2005 година е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на гражданското и административно право.

Владее Руски, Гръцки и Английски език

Leave a Reply